Familjen Hanssons

Här kommer det att presenteras lite bildmaterial främst gå gällande familjen Hanssons ( stort som smått, högt som lågt )

Inte många jag känner igen på denna bilden från min morfar Eriks 50-års dag 1954. Om vi börjar längst ner sittande till vänster i bild så ser du min farmor Hilda. 5:a på samma rad från vänster är Gunnars bror Kalle som dog tidigt. Den lille pojken efter är min morbror Per-Ove och sen min morfar Erik själv. Bredvid honom sitter min mormor Maria, sen min mamma Inger och pappa Karl-Olof. Efter honom tror jag det är Gerd, Gunnars syster. Gunnar sitter sist i raden I nästa rad finns det egentligen bara en intressant och det är kvinnan 4:a från höger. Hon heter Signe och var gift med Gunnars yngsta bror Arne, som står som nr 5 från höger i bakre raden alldeles efter min farfar Axel. Mannen med glasögon i mitten på bakre raden heter Karl-Erik och var den store köpmannen och charkuteristen i Billdal. Sen finns det en del andra människor som inte är intressanta för dig så dom hoppar jag över.