Särögården 15 maj 2004

Bilderna är från själva sittningen på Särögården